Saturday, October 16, 2010

SENARAI FAIL YANG PERLU ADA DALAM KELAS PRASEKOLAH

1)Fail Panitia - Senarai AJK / carta organisasi / jadual waktu /sukatan & huraian / rancangan tahunan / takwim / carta gantt / surat panggilan mesyuarat / minit mesyuarat / biodata guru , ppm & guru pendidikan islam.

2)Fail Pengurusan prasekolah - Arahan2 / pekeliling.

3)Rekod perkembangan murid - Senarai semak / Rekod anekdot / rekod berterusan / Analisis kajian 3m / Junior kids Programs.

4)Fail peribadi murid - Salinan surat beranak / ic ibubapa / rekod kesihatan murid / sijil sakit.

5)Fail Hasil Kerja Murid - Individu / kumpulan

6)Fail Permuafakatan - Senarai AJK / surat panggilan mesyuarat / minit mesyuarat.

7)Fail Pemilihan murid prasekolah - Senarai AJK / senarai nama murid & pendapatan ibubapa / surat panggilan mesyuarat / minit mesyuarat.

8)Fail kewangan - Jumlah terimaan PCG / Perbelanjaan / pembelian / lawatan / tajaan dll.

9)Fail mesyuarat / taklimat / kursus /seminar - surat panggilan / Hands-out

10)Fail stok - Inventori ( Borang KEW PA3 & KEW PA 5 ) - peralatan yang tidak perlu diselenggaratapi mesti ada pelupusan. / Harta Modal ( Borang KEW PA2 & KEW PA 4 ) - peralatan yang perlu penyelenggaraan berjadual / tdk berjadual yang perlu pelupusan / peralatan pejabat ( Borang J3 & J4) - peralatan pakai buang / ( Borang KEW PA7 ) - senarai peralatan modal & inventori dalam kelas dan di tampal pada dinding.

11)Fail Meja Guru & PPM

12)Buku Rekod Pelawat

13)Buku Rekod Keluar Masuk Murid

14)Buku Rekod Pergerakan Guru & PPM

No comments:

Post a Comment